<< Gå tillbaka

2017-02-01

Utvecklingsansvarig Existentiell hälsa

Fr.o.m. januari leder jag utvecklingen av profilområdet Existentiell hälsa hos Betaniastiftelsen, med tonvikt på tjänsten Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online för de som pga sjukdom eller rörelsenedsättning inte kan ta sig till scenerna.