Uppdragsgivare och samarbetspartners

Betaniastiftelsen, http://www.betaniastiftelsen.nu/

Dalateatern, http://dalateatern.se/

Kalmar länsmusik, http://www.lansmusiken.se/

Kulturkontakt Nord/Nordiskt-baltiskt mobilitetsprogram för kultur, http://www.kulturkontaktnord.org

Kungl. Musikaliska akademien, http://www.musikaliskaakademien.se/

Landstinget Gävleborg, http://www.lg.se/

Luleå universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande, http://www.ltu.se/org/kkl

Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten, http://www.performingarts.lu.se/

Lunds universitet/Musikhögskolan, http://www.mhm.lu.se/

Länsmusikens samarbetsråd, http://lansmusikenssamarbetsrad.se/

Malmö stad, http://malmo.se/

Malmö symfoniorkester/Malmö konserthus, http://mso.se/

Mariehamns stad, http://www.mariehamn.ax/kultur-bibliotek/

Musik i Syd, http://www.musikisyd.se

Musikaliska AB/Länsmusiken i Stockholm/Blåsarsymfonikerna, http://www.musikaliska.com/

Musikalliansen i Sverige AB, http://www.musikalliansen.org/

Musikarrangörer i samverkan (MAIS), http://www.mais.se/

Nordens institut på Åland, http://www.nipa.ax/

Nordiska ministerrådet, http://www.norden.org/

Norrbottens läns landsting, http://nll.se/

Peter Jablonski och Swedish Chamber Philharmonia, http://www.swedishchamberphilharmonia.com/Home.html

Piteå kommun, http://www.pitea.se

Region Skåne/Kultur Skåne, http://www.skane.se/kultur

Riksförbundet för folkmusik och dans, http://www.rfod.se/

Riksteatern, http://riksteatern.se/

Scen 3 – kompetens inom konstnärlig digitalproduktion, http://www.scen3.org/Scen3/Home.html

Sveriges Oberoende Musikproducenter (SOM), http://www.som.a.se

Statens kulturråd, http://kulturradet.se/

Statens musikverk, http://www.statensmusikverk.se/

Stim – Svenska Tonsättaren Internationella Musikbyrå, http://www.stim.se

Stims Promotionnämnd, https://www.stim.se/sv/om-stim/organisation/stims-promotionnamnd

Stockholms stad, http://www.stockholm.se/KulturFritid/

Studio Acustium i Piteå, http://www.studioacusticum.com/

Svensk Jazz, http://svenskjazz.se/

Svenska Kyrkan/Kyrkoliv och samhällsansvar, http://www.svenskakyrkan.se/

Sveriges körförbund, http://www.sverigeskorforbund.se/

Sveriges Oberoende Musikproducenter (SOM), http://www.som.a.se/

The Real Group, http://www.realgroup.se/

Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst, http://www.kulturivast.se

Ålands landskapsregering, http://regeringen.ax