<< Gå tillbaka

2017-02-01

Utvecklingsledning: Kultur och Existentiell hälsa, Betaniastiftelsen (2017)

Betaniastiftelsen startades år 1900 i Göteborg på initiativ av Anna Caiser, operationssköterska vid Sahlgrenska sjukhuset. Syftet var att kunna erbjuda vård även till mindre bemedlade personer och de mest hjälpbehövande. Sedan starten har Betaniastiftelsen arbetat utifrån en helhetssyn på människan för att öka livskvaliteten för människor som befinner sig i vård och omsorg. Man har drivit sjukhem och sjuksköterskeutbildning under större delen av 1900-talet. År 2005 avvecklades det sista sjukhemmet på Grev Turegatan i Stockholm, varefter stiftelsen har inriktat sig på att erbjuda utbildning för vårdpersonal bl a inom Palliativ vård och Kriskommunikation. Verksamheten är rikstäckande men utgår ifrån Stockholm.

Sedan 2014 har Betaniastiftelsen medverkat som sakkunnig vårdpart, tillsammans med Studio Acusticum i Piteå, i ett utvecklingsarbete som har syftat till att genom digital förmedling öka tillgången till kultur för personer som inte kan ta sig till scenerna pga sjukdom eller rörelsenedsättning. Läs mer om projektet här. Under 2016 tog Betaniastiftelsen över huvudmannaskapet för utvecklingen och startade, på basen av det utvecklingsarbete som gjorts, Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online.

Mitt uppdrag som utvecklingsansvarig för Existentiell hälsa hos Betaniastiftelsen är dels att bidra till att forma profilområdet, dels att skapa goda förutsättningar för användning av Kulturarenan i vård- och omsorgsmiljöerna.

Bild_KontoretPort

Betaniastiftelsens kontor på Högbergsgatan i Stockholm