<< Gå tillbaka

2018-02-27

UTVECKLINGSCHEF: Betaniastiftelsen (2018)

Sedan januari 2019 är jag anlitad som utvecklingschef för Betaniastiftelsen med kontor i Stockholm men med verksamhet över hela landet samt på webben. Här utvecklar vi nya sätt att öka kunskapen inom vård och omsorg vad det gäller vård vid livets slut, möjligheterna till existentiellt stöd och själavård, samt hur kulturen kan vara en kraftkälla när livet prövas.