<< Gå tillbaka

2014-10-08

Utvärdering: Körcentrum Syd, Lund universitet (2014)

På uppdrag av Lunds universitet har jag utvärderat Körcentrum Syds verksamhet 2011-2013.

Sammanfattning:

Utvärderingen visar att Körcentrum Syd under verksamhetsperioden har mött sitt uppdrag på ett förtjänstfullt sätt och därmed uppfyllt sina mål.

Vidare åskådliggör utvärderingen hur den höga kompetens som samlas i centrumbildningen stimulerar till ny kunskap, stärker körlivets ställning i regionen samt gör universitetet synligt genom de vetenskapliga resultat som verksamheten bidrar till. Därtill iakttas utifrån nuvarande uppdrag några utmaningar, i relation till vilka särskilda insatser behövs, till exempel gällande unga målgrupper, kontinuerlig dialog med körlivet, nya samarbetsformer och en helhetssyn som grund för prioriteringar.

Själva utvärderingen kompletteras med medverkande institutioners bild av verksamhetsperioden, återgiven i ett konstruktivt syfte, bland annat gällande möjligheter till koncentration av verksamheten, utvecklingsbehov och körledares delaktighet.

Ta del av hela utvärderingen här: Utvärdering Körcentrum Syd 2011-2013