<< Gå tillbaka

2015-02-20

Svenska kyrkan – Kyrkoliv och samhällsansvar: Mentorskap gällande kyrkan i det offentliga musiklivet (2015)

Under 2015 går jag på uppdrag av Svenska kyrkan nationellt in som mentor gällande kyrkans och kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige.

Svenska kyrkan är en av Sveriges absolut största konsertarrangörer och den arbetsgivare som anställer flest frilansmusiker. Man har en körverksamhet som omfattar över 100 000 körsångare och högskoleutbildade kyrkomusiker verkar över hela landet. I den professionella musikverksamheten värnas konstnärlig kvalitet. Anställda kyrkomusiker blir nyckelpersoner i det lokala musiklivet; musikverksamheten fungerar som en plantskola för musikengagemang i samhället.

Nu eftersöks nya typer av samverkansformer med olika aktörer inom det offentliga musiklivet. Svenska kyrkan ser tydligt sitt ansvar på den kulturpolitiska arenan liksom ett ansvar för det gemensamma kulturarvet, och vill identifiera nya sätt att utveckla detta. Nya uppdragsbeskrivningar för kyrkomusiker tas fram, och det är hög tid att ytterligare synliggöra Svenska kyrkans offentliga musikverksamhet i kulturstatistiken.

Kyrkan är för mig en oerhört spännande aktör i kultursverige, och att Svenska kyrkan anno 2015 behövs som en viktig del i vardagen, i samhället, i musiklivet är givet. De offentliga musikaktörerna liksom frilansfältet samexisterar redan idag med Svenska kyrkan, men den verkliga integrationen saknas, även ur ett mångfaldsperspektiv. Genom samtal kring frågorna hoppas vi gemensamt hitta vägar för nya samarbeten, finansieringsformer och kommunikationsytor. Jag ser väldigt mycket fram emot vad mentorskapet kan ge för resultat!