<< Gå tillbaka

2013-04-28

STIM:s promotion-nämnd: Förstudie om främjandeaktiviteter i utlandet (2013)

Uppdragsgivare: Stims promotionnämnd (SPN). FÖRSTUDIE: ”Vad ska vi göra, hur och med vem? Nya modeller för främjandeinsatser för svensk musik i utlandet” Med förstudien söker SPN nya aktivitetsformer för att bättre synliggöra svenska förlag, tonsättare, komponister, låtskrivare och deras musik.

Förstudie: Nya former för promotion – Vad ska vi göra, hur och med vem?