<< Gå tillbaka

2016-04-09

Region Skåne/Musik i Syd: Ansökan till Kreativa Europa (2016)

På uppdrag av Musik i Syd samordnar jag en ansökan till Kreativa Europa på initiativ av Region Skåne. Förprojektering inleds i april. Projektet syftar till att genom modellen Developer-in-Residence – Region Skånes stödmetod för kulturens digitalisering – skapa samverkansytor mellan kultur och kreativa näringar. Målet är att genom verksamhetsutveckling, med hjälp av digitalisering, nå personer som befinner sig i utanförskap och som idag i liten utsträckning är delaktiga i kulturlivet.

Internationella parter identifieras under förprojekteringen.