<< Gå tillbaka

2019-05-27

Rapport: Fristad för hotade kulturskapare – en modellbeskrivning (2019)

I en rapport finansierad av Svenska kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland beskrivs modeller för svenska fristäder i syfte att underlätta för finlandssvenska orter att ta steget att bli fristäder för hotade författare, musiker, konstnärer eller andra kulturskapare, journalister, bloggare osv. Sverige är det land i världen som idag har flest av de 70-talet fristäder som finns över världen, medan Finland blott har en, Helsingfors. Rapporten görs med uppbackning från den nationella samordnaren för ICORN-fristäder i Sverige och färdigställs under hösten 2019.