<< Gå tillbaka

2016-01-15

Utvecklingsledning: Ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer, Betaniastiftelsen (2016)

En modern kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva!

Sedan 2014 drivs ett utvecklingsarbete som syftar till ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer. Jag leder arbetet på uppdrag av Betaniastiftelsen, Stockholm. Utvecklingsarbetet är nationellt och sker i samarbete med Norrbottens läns landsting och Studio Acusticum i Piteå samt stöds av Kulturrådet. Läs mer i projektbloggen samt på demosidan för visning av digitalt förmedlad kultur, DLA Care. (Jag var tidigare kvalitetsansvarig för projektets inledande faser, se här.)

Syftet är att förlänga kulturscenen och genom digital förmedling öka närvaron av kultur i vårdmiljöer så att även personer på sjukhus, behandlingshem och äldreboenden, tillsammans med personal och närstående, ska kunna ta del av ett högkvalitativt kulturutbud, individuellt eller tillsammans. Att respektera vårdens förutsättningar och stimulera delaktighet.

Målet är en nationell, hållbar modell för en modern kulturarena i vården där närvaron av kultur stärks genom digital förmedling i samspel med andra fysiska aktiviteter och meningsfulla sammanhang.

Målgrupperna är

1) Barn och unga i långtidsvård på sjukhus, närstående, multisjuka personer och andra som är nödgade till sjukhusvistelser eller längre behandlingar, personer på äldreboenden, i hemtjänst samt i vård vid livets slut

2) Chefer inom omsorgen, vårdpersonal och aktivitetssamordnare (eller motsvarande)

3) Utförande kulturaktörer (leverantörer av konstnärligt innehåll) samt chefer inom kultursektorn

Rhenguldet, Dalhalla 2014, ur inspelning DLA Play