<< Gå tillbaka

2012-06-15

Nordiska ministerrådet: Konsultation kulturstrategi (2012)

Nordiska ministerrådet lade hösten 2012 fram ett förslag om ny nordisk kulturstrategi 2013-2020 som beslutades på Nordiska rådets session i Helsingfors i november 2012. Kulturavdelningen hämtade in synpunkter på de fem teman som strategin vilar på: Det bærekraftige Norden – Det kreative Norden – Det interkulturelle Norden – Det unge Norden – Det digitale Norden.

Strategin: Nordic Council of Ministers Strategy for Nordic Cultural Co-operation 2013–2020

Kommentater: Kommentarer NMR-strategi UL juni 2012