<< Gå tillbaka

2014-01-20

Sakkunniguppdrag: Ordförande för nätverksstöd, Nordiska ministerrådet/Kulturkontakt Nord

Nordiskt-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur fokuserar på stöd till professionella konstnärer och kulturaktörer och deras möjlighet att resa inom och samarbeta med kollegor och organisationer i olika nordiska och baltiska länder. Det görs genom mobilitetsstöd (resestöd), nätverksstöd och stöd till residenscentra.

Programmet är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i Norden och Baltikum. Bidrag ges för

  • Mobilitet för individer
  • Nätverksbyggande för kulturaktörer
  • Residenscenter

Insända ansökningar bedöms och beslutas av sakkunniga från hela Norden och Baltikum på uppdrag av Nordiska ministerrådet/Kulturkontakt Nord. Jag leder som ordförande den grupp som ansvarar för NÄTVERKSSTÖD, vilka fördelas för ”nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna”.

Nätverksstöd kan beviljas för samarbete mellan olika aktörer, etablering av nya kontakter, utvecklande av partnerskap och kunskap samt utbyte av erfarenheter. Nätverket bör även fungera som en kulturell, konstnärlig och social struktur mellan organisationer, grupper och/eller individer.

  • Kortvarigt nätverksstöd – bidrag för ettåriga nätverk, max € 25 000 men högst 70 % av totala kostnader.
  • Långvarigt nätverksstöd – bidrag för treåriga nätverk, max € 150 000 men högst 50 % av totala kostnader.

Ett nätverk ska bestå av parter från:

a) minst tre nordiska länder eller självstyrande områden (Grönland, Färöarna och Åland), eller

b) minst tre baltiska länder, eller

c) en kombination av minst tre parter från de nordiska länderna, de självstyrande områdena (Grönland, Färöarna och Åland) eller de baltiska länderna.

Nätverket kan också omfatta parter som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.

 

Läs mera om nordiska stödprogram för professionella aktörer samt barn och unga.

Ansökningstider

 

Programmen administreras av Kulturkontakt Nord som är en organisation under Nordiska ministerrådet.

Sakkunniga nätverk 2013