<< Gå tillbaka

2014-02-11

MODERATOR: Seminarier om jämställdhet vid Umeå Folk & Världsmusikgala (2014)

Under Folk- och världsmusikgalan 2014 i Umeå leder jag tre seminarier om jämställdhet på uppdrag av EPOS – Equality & Plurality On Stage – ett nätverk av kvinnliga musiker, dansare och producenter inom folk- och världsmusikgenren, i samarbete med RFoD – Riksförbundet för Folkmusik & Dans.

 

Om festivalen/Konsertprogram

Program för seminarier

UMEÅ2014 European Capital of Culture

 

Lördag den 22 februari 2014:

1) 15.30-16.30 Världsmusikband för enbart kvinnor – vägar till 50/50 mål


Till Folk & Världsmusikgalan i år gavs stöd åt ett nybildat världsmusikband med enbart kvinnor. Initiativet har givit upphov till en livlig diskussion som fortsätter live här. Hur har detta projekt lyckats med sitt mål att bidra till jämställdheten i genren? Vilka fördelar och nackdelar finns med kvotering och riktade åtgärder för kvinnor? Är det nödvändigt eller tvärtomkontraproduktivt? Och vad är det egentligen som avgör resultatet? Panelsamtalet avslutas med ett öppet publiksamtal.

Medverkande: Erika Risinger – vinnare av Världsmusikbandprojektet, Lars Farago – tidigare förbundssekreterare RfoD och initiativtagare till projektet,  Dan Engman – huvudlärare Folk- och Världsmusiklinjen på Framnäs Folkhögskola och arrangör, Ulrika Gunnarsson – jämställdhetskoordinator på Statens Musikverk och folksångerska, Emilia Amper – musiker

Moderator: Ulrika Lind

Arrangör: EPOS, RFoD 

Plats: Folkets hus

 

2) 16.45-17.15 Jämställdhet i musik- och dansutbildningen – vad gör vi nu?


Hur jämställda är dagens utbildningar inom folk- och världsmusik och dans? Hur långt har vi kommit på detta avgörande område? Vilken betydelse har de olika utbildningsnivåerna? Vad är viktigast för framtiden? Initiativtagare till olika typer av jämställdhetsprojekt på olika musikutbildningar berättar om sina erfarenheter.

Medverkande: Jonas Simonson – Musik och Genus, Musikhögskolan i Göteborg, Anna Lundqvist – Kulturskola för alla, Sara Parkman -Normkritiska Gruppen, KMH

Moderator: Ulrika Lind

Arrangör: EPOS, RFoD

Plats: Folkets hus

 

3) 17.30-18.30 Kultursektorns jämställdhetsperspektiv i Sverige och Europa


Vad kan folk- och världsmusiken lära av andra kulturbranscher om jämställdhet? Vilka kulturbranscher har kommit längst inom jämställdhet i Sverige? Vilka är orsakerna? Hur ser jämställdheten inom folk- och världsmusik ut i Europa? Kan Sverige lära oss något av andra länder eller lära andra något? Finns samarbetsmöjligheter? Panelsamtalet avslutas med ett öppet publiksamtal.

Medverkande: Chrissie Faniadis, Kulturbryggan och European Cultural Foundation, Ellen Nyman, skådespelare och ordförande i Tryck, Albert Edman, ansvarig för utvecklingsfråpgor, Umeå Kulturhuvudstad 2014

Moderator: Ulrika Lind

Arrangör: EPOS, RFoD

Plats: Folkets hus