<< Gå tillbaka

2015-05-30

MODERATOR: ”Den digitala kulturarenan – ett sätt att fortsätta leva” del 2, Stockholm (2015)

En heldag i Stockholms konserthus den 21 maj om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer. Ta del av programmet här.

Vilka begränsningar finns idag för kvalitet inom digital förmedling av kultur till personer inom vård och omsorg? Vilken betydelse har en kontinuerlig tillgång till kultur i vårdmiljöer? Vad kan vi tillsammans erbjuda – vilka tjänster kan utvecklas och hur ska de utföras?

Arr: Studio Acusticum i Piteå i samarbete med Betaniastiftelsen och Stockholms konserthus.

Seminariet arrangerades som ett led i utvecklingsarbetet ”Kulturella rendezvous inom vård och omsorg” – ett treårigt projekt hos Norrbottens läns landsting med stöd från Kulturrådet. Mitt uppdrag är även att bidra med kvalitetsansvar och projektstöd.

 

Medverkande bl a

Johan Sundelöf, geriatriker och specialist i palliativ medicin, Betaniastiftelsen. Den digitala kulturarenan – ett sätt att fortsätta leva

Stefan Forsberg, VD och konserthuschef Stockholms konserthus. Konserthuset PLAY – mer än du tror: Om hur musikscenen flyttar in på sjukhuset.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd samt kulturlandstingsråd. Landstingets roll för ökad tillgänglighet.

Marika Holm, dipl. uttryckande konstterapeut. Människorna och lyssnandet: Om att samlas kring ett utbud.