<< Gå tillbaka

2015-11-30

MODERATOR: ”Den digitala kulturarenan – ett sätt att fortsätta leva”, del 3, Göteborg (2015)

Genom tre seminarier med målet att komma närmare möjliga vägar för kultur- och vårdsektorn att samverka har frågor dryftats och sakkunskap hämtats in. Seminarierna har varit ett led i utvecklingsarebet mot en digital kulturarena i vården – Kulturella rendezvous inom vård och omsorg. Del tre arrangerades i Göteborg i november 2015 med medverkan av bland andra

Ola Sigurdson – föreståndare Kultur och hälsa, Göteborgs universitet

Fredrik Alm – verksamhetschef Vasahemmet i Göteborg

Mimmi Karlsson – aktivitetsansvarig Vasahemmet Göteborg

Anci Sandell, lektor i musikterapi, Kgl. Musikhögskolan i Stockholm

Ingrid Hammarlund, lektor i musikterapi, Kgl. Musikhögskolan i Stockholm

Staffan Rydén – kulturchef Västra Götalandsregionen

Urban Ward – kommunikationschef Göteborgs symfoniker

Livet Nord – musiker, fd ordf Musikcentrum Väst

Läs mer om seminarierna här.