<< Gå tillbaka

2014-07-02

MODERATOR: ”Den digitala kulturarenan – ett sätt att fortsätta leva” del 1, Visby (2014)

Nya vägar till ökad livskvalitet Att åldras med konsten och kulturen närvarande. Om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer. DLA sänder live från vår presentation under Almedalsveckan.

”Digital Live Arena kommer att finnas på plats som aktör under Almedalsveckan för att presentera projektet Kulturella rendezvous – ett utvecklingsarbete med målsättningen att ge bättre livskvalitet för äldre genom digital distribution av kultur till sjukhus och äldreboenden.
Torsdag 3 juli klockan 10.00 – 13.00 sänder vi live från Vårdklockans kyrka i Visby där vi står som värd under dagen. Ta del av sändningen här.
Förutom att vi själva kommer berätta om hur vi arbetar så har vi bjudit in flera initierade gäster för samtal om att åldras med konsten och kulturen närvarande och om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer.”

Sändningstider under dagen:

10:00 – 10:30 ”Då fick jag också lite julstämning…” Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum presenterar projektet Kulturella rendezvous vars mål är nya sammanhang för, personliga möten med, och goda insikter om konst och kultur i vård och omsorg.

10:30 – 11:30 ”Om att söka nya vägar med etiken som ledstjärna” Daniel Brattgård, sjukhuspräst Sahlgrenska universitetssjukhuset samt sakkunnig ledamot Statens medicinsk-etiska råd. ”Med musikörat mot värdegrunden – en förlängning av konsertscenen” Helena Wessman, VD och konstnärlig ledare Göteborgs Symfoniker, tillträdande konserthuschef Berwaldhallen.

11:00 – 11:30 ”Samtal om konsten och kulturen, samtiden, minnena och verkligheten – i framtiden” Marika Holm, dipl. uttryckande konstterapeut, Ewa Karlsson, verksamhetsutvecklare äldreomsorgen Piteå kommun
11:50 – 13:00 ”Människan som kulturell varelse genom hela livet?” Paneldiskussion: Daniel Brattgård, sjukhuspräst Sahlgrenska universitetssjukhus samt sakkunnig ledamot Statens medicinsk-etiska råd Helena Wessman, VD och konstnärlig ledare Göteborgs Symfoniker, tillträdande konserthuschef Berwaldhallen Wilhelmina Hoffman, direktör Svenskt Demenscentrum, verksamhetschef Stiftelsen Silviahemmet Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet Elisabeth Lax, divisionschef kultur och utbildning Norrbottens läns landsting Mats Svegfors, styrelseledamot Betaniastiftelsen