<< Gå tillbaka

2019-09-29

Medlem i bedömningskommitté: Nordiska rådets musikpris (2019)

Nordiska rådets musikpris ska uppmärksamma skapande och utövande av musik på hög konstnärlig nivå. Vartannat år ges priset till ett verk av en nu levande kompositör och vartannat år går priset till en större eller mindre ensemble.

Nordiska ministerrådet tillsätter en nordisk bedömningskommitté, som fattar beslut om priset. Bedömningskommittén består av en medlem från vardera av de fem nordiska länderna.

I de fall förslag inkommit från något av de självstyrande områdena äger en representant för sådant område rätt att delta i bedömningskommitténs arbete.

Läs mer om priset här.

 

Nordens hus på Färöarna, Musikskolan i Torshavn