<< Gå tillbaka

2015-02-15

Malmö stad: Rapport om implementering av Malmös första fristadsprogram för musiker (2015)

Rapport: ”My power is the people! says Ramy Essam” (sve)

Rapport: ”My power is the people! says Ramy Essam” (eng)

På uppdrag av Malmö stads kulturförvaltning ingår jag under året som följeforskare i Malmö stads fristadsprogram. Fokus ligger på breddning av programmet från att enbart ha tagit emot författare till att nu även erbjuda en fristad för andra konstutövare. Uppdraget kommer att resultera i en rapport avseende implementeringen av Malmös första fristadsprogram för musiker, och presenteras i samband med en internationell konferens i Malmö i augusti 2015.

Nuvarande fristadsmusiker är Ramy Essam från Egypten – revolutionens röst från Tahrirtorget i Kairo 2011. Ramy anlände i oktober 2014 till Malmö och har ett tvåårigt residens.

 

Bakgrund:

Malmö stad startade 2010 ett residensprogram i Malmö för förföljda författare och journalister. I samband med detta gick staden också med i det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Under 2014 beslutade man att, som första svenska stad, utvidga residensprogrammet till att också omfatta övriga konstformer.

Fristadsprogrammet innebär att en författare, musiker, bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär etc. som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk i staden och regionens kulturliv för att kunna utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde.

Sedan början av 1990-talet har enskilda städer runtom i Europa beslutat att bli fristäder åt förföljda författare. Ett tjugotal städer i Europa, samt Mexico City har samlats i det internationella nätverket ICORN — International Cities Of Refuge Network. Valet av vilka konstnärer som erbjuds en fristad i Malmö görs i samarbete med ICORN och ibland i samråd med relevanta branschorganisationer.

 

Ramy Essam framträder i Malmö stadsbibliotek under Förföljda författares dag, 2014.

Bild Ramy Malmö bibl dec 2014