<< Gå tillbaka

2014-01-23

Kvalitetsansvar/Projektstöd: Kulturella Rendezvous inom vård och omsorg, nationellt utvecklingsarbete 2014-2016, Piteå kommun (2014)

I januari 2014 startade Digital Live Arena (DLA) vid Studio Acusticum i Piteå sina sändningar av konserter till sjukhus och äldreboenden. Utvecklingsarbetet är nationellt med start i Norrbottens län, och genomförs i syfte att skapa nya kulturella mötesplatser för äldre och sjuka och deras anhöriga, utveckla formerna för digital kulturdistribution till målgruppen samt att genom utbildning skapa ömsesidig förståelse mellan kultur- och vårdsektorn.

Målet är att vid projekttidens slut ha synliggjort vikten av högkvalitativt utbud av samtida konst- och kulturuttryck för målgruppen, utarbetat fungerande modeller för ett kontinuerligt utbud, etablerat goda samarbeten och bidragit till ökad kunskap.

På uppdrag av Studio Acusticum/Piteå kommun står jag för kvalitetsansvar och projektstöd i utvecklingsarbetet som görs i samarbete med Norrbottens läns landsting och Betaniastiftelsen, samt med stöd från Kulturrådet. Se även Digital Live Arena (DLA).

”Kulturella Rendezvous inom vård och omsorg” presenteras i Almedalen den 3 juli 2014.

Projektorganisation

Projektledning: Roger Norén, konserthuschef och AnnaCarin Johansson, producent, Studio Acusticum

Teknisk samordning och produktion: Ulric Flood, DLA

Sektorsamordning vård och kultur: Marianne Palovaara

Kvalitetsansvar/Projektstöd: Ulrika Lind

Utbilning: Betaniastiftelsen, Ulla Burman

Ansvarig tjänsteman Norrbottens läns landsting: Elisabet Lax, divisionschef Kultur och utbildning