<< Gå tillbaka

2015-04-30

KONFERENCIER: Nordens institut på Åland 30 år, Åland (2015)

Den 24-25 april 2015 arrangerades i konsert- och kongresshuset Alandica i Mariehamn festligheter i dagarna två, för allmänheten och för inbjudna gäster från hela Norden, med anledning av Nordens instituts 30-årsjubileum. Ta del av programmet här.

Nordens Institut på Åland (NIPÅ) är en kulturinstitution under Nordiska ministerrådet. Institutets uppgift är att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och stärka samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.

Nipå 30 år