Förtroende- och sakkunniguppdrag

Styrelseuppdrag: Ålands kulturfestival

Ålands kulturfestival och Ålands konsertförening. Styrelseledamot samt ordförande 2002-2005.