Förtroende- och sakkunniguppdrag

Medlem i bedömningskommitté: Nordiska rådets musikpris (2019)

Nordiska rådets musikpris ska uppmärksamma skapande och utövande av musik på hög konstnärlig nivå. Vartannat år ges priset till ett verk av en nu levande kompositör och vartannat år går priset till en större eller mindre ensemble. Nordiska ministerrådet tillsätter en nordisk bedömningskommitté, som fattar beslut om priset. Bedömningskommittén består av en medlem från vardera…

Vice ordf: Musikaliska / Blåsarsymfonikerna / Länsmusiken i Stockholm (2016)

Efter senaste årsmöte har jag förnyat mandat som vice ordförande för Musikaliska/Blåsarsymfonikerna/Länsmusiken med hemvist Nybrokajen 11 i Stockholm. Blåsarsymfonikerna är en av landets få professionella symfoniska blåsorkestrar som dessutom gör stor betydelse för unga musikanter i länet. Genom Länsmusikens verksamhet görs flera hundra konserter per år ute i länets kommuner och skolor, men också på…

Styrelseuppdrag: Danscentrum SYD (2014)

  Målet för Danscentrum är att stärka danskonstnärerna och deras villkor, vara en mötesplats och att sprida danskonsten. Danscentrum Syd förenar professionella frilansande dansare, koreografer, pedagoger och danskonstnärer i södra Sverige. Föreningen bildades 1991 och har idag runt 75 medlemmar som är aktiva på lokal, nationell och internationell nivå inom dansområdet. Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder…

Sakkunniguppdrag: Ordförande för nätverksstöd, Nordiska ministerrådet/Kulturkontakt Nord

Nordiskt-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur fokuserar på stöd till professionella konstnärer och kulturaktörer och deras möjlighet att resa inom och samarbeta med kollegor och organisationer i olika nordiska och baltiska länder. Det görs genom mobilitetsstöd (resestöd), nätverksstöd och stöd till residenscentra. Programmet är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och…

Styrelseuppdrag (vice ordf): Stockholms läns blåsarsymfoniker med Länsmusiken i Stockholm och konserthuset Musikaliska

Konserthuset Musikaliska vid Nybrokajen i Stockholm erbjuder ett brett konsertutbud för alla åldrar – kammarmusik, familjekonserter, orkester, världskända namn och nykomlingar. Musikaliska drivs av föreningen Stockholms läns blåsarsymfoniker som utgörs av orkestern Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm. Se program, boka biljetter eller läs mera om verksamheten. Konserthuset har sedan 2011 varit hemmascen för Blåsarsymfonikerna, vars…

Sakkunnig i styrgrupp: Digital Live Arena (2010-2011)

Digital Live Arena – musik och kultur online – vid konserthuset Studio Acusticum i Piteå. Under 2012 övergick min funktion till följeforskning på uppdrag av Norrbottens läns landsting, se här. Studio Acusticum DLA Play

Sakkunniguppdrag: Nordisk kulturfond (2012)

Nordisk kulturfond, sakkunnig inom musik och tvärkultur 2004-2008. Se Nordisk kulturfond

Styrelseuppdrag: Nordens institut i Grønland

NAPA – Nordens institut i Grønland, lokaliserat i kulturhuset Katuaq i Nuuk. Styrelseledamot/observatör 2002-2006. Se NAPA

Styrelseuppdrag: Föreningen Norden Stockholm

Föreningen Norden Stockholm. Styrelseledamot 2006-2008. Se Föreningen Norden

Styrelseuppdrag: Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden i Finland. Styrelseledamot med fördelningsuppdrag för region Åboland 2003-2006. Se Svenska kulturfonden