<< Gå tillbaka

2019-05-10

FÖRSTUDIE: Barn och sång: barnens rätt till sin röst (KMA, 2019)

På uppdrag av Kungl. Musikaliska akademien görs en förstudie inför lansering av ett nationellt flerårigt pedagogiskt- och forskningsprogram.  Förstudien ska samverka med en forskningsstudie av doktoranden David Johnson vid Musikhögskolan i Malmö. Syftet är att ta fram och tillgängliggöra pedagogiskt material för lärare på alla nivåer, ett utbildningsprogram, ett klingande projekt i pilotform på flera orter parallellt med initiativ som syftar till att påverka innehållet i förskolans och grundskolans läroplaner.

 

En förebild för projektet är bl a det brittiska projektet ”Sing Up”, som grundades 2007 med statligt stöd för att verka sångfrämjande inom den engelska grundskolan (primary school) med målet att ”hjälpa barn hitta sin röst”. Under de fem första åren nåddes 98 procent av de brittiska skolorna. Idag är 60 procent av skolorna kvar i projektet och har tillgång till en digital sångbank bestående av ca 850 sånger. På plattformen finns även lärarmaterial om hur man kan arbeta med sång i skolan genom: teori, lektionsplaner, hur man sjunger i stämmor osv. Sångerna är arrangerade för unga röster och är i rätt tonarter. Liknande projekt finns även i Norge och Danmark.