<< Gå tillbaka

2014-01-23

Festivalstudie: Publikutveckling inom samtida musik, Kultur i Väst/Resurs Ny Musik RNM (2014)

(Januari, 2014)

Resurs Ny Musik är Västra götalandsregionens nya nätverksforum för publikutveckling inom samtida musik. I en studie som genomförs under 2014 vill man undersöka hur publikarbetet formas hos några av landets viktigaste festivaler för genren – New Directions (Piteå/Luleå), Sound of Stockholm (Stockholm), Göteborg Art Sounds/GAS-festivalen (Göteborg), GEIGER (Göteborg) och Kalvfestivalen (Kalv).

Syften med studien är att

–       starta en läroprocess inom publikutveckling

–       skapa en gemensam begreppsvärld

–       ge möjlighet för ett utbyte av erfarenheter

–       bilda nätverk för samtal om publikutvecklingens roll i festivalarbetet

–       finna goda exempel och fallgropar

–       utgöra startprojekt för regionalt centrum för publikutveckling

Studien ska resultera i en publikation som utgör underlag för en workshop i samband med GAS-festivalen hösten 2014. Målgruppen är nutida musikfestivaler och arrangörer inom musik- och ljudkonstområdet.

Ta del av rapporten här: Festivalen som livspartner (okt 2014)

 

Kultur i Väst

Kalvfestivalen

Sound of Stockholm

Göteborg Art Sounds

New Directions

GEIGER