Välkommen till ulrikalind.com logo

Om Ulrika

Konsten ledsagar oss människor så att vi kan spegla oss själva och varandra, våra samhällen och kulturer.

Utrymme för kreativa processer stimulerar till välmående och utveckling hos såväl individer som organisationer och underlättar dialog människor emellan.

Hög medvetenhet om vikten av mångfald, jämställdhet och allas lika rättigheter för ett inkluderande kulturklimat är nödvändig.

Så kan grunden till hållbarhet och tillväxt betraktas, till exempel. Så kan vi synliggöra både historia, verklighet, framtida trender och det oförutsägbara.

Läs mera

Uppdrag