Om Ulrika

Min verksamhet berör hela kedjan från konstnär och idé till politiska beslut och publika aspekter, samt hur kulturutbyte samspelar med internationell dialog inom diplomati och företagande. Ekonomiska förutsättningar för konst och kultur är viktigt, även om ett rikt kulturliv är något annat.

Konst väcker något i många av oss och ger ett fruktbart klimat för möten människor emellan. Betydelsefullt är därför att det finns förutsättningar för konstnärligt skapande och att kulturlivet har goda villkor att verka på scener tillgängliga för så många som möjligt, analogt och digitalt. Att som ung komma i kontakt med konstnärliga uttrycksmöjligheter är essentiellt för kreativiteten. Detsamma gäller ytor för kultur inom omsorgen.

Detta är min inriktning. Väl mött!

/Ulrika

Flerårig erfarenhet av process-, projekt- och förändringsledning, verksamhetsutveckling, bidragsgivning och produktionsrelaterat arbete inom kultursektorn. Bland annat har jag arbetat på Kulturrådet samt varit sakkunnig för Nordisk kulturfond och Nordiska ministerrådets mobilitetsprogram. Se lista på uppdragsgivare som anlitat mig som konsult/projektledare. Fr.o.m. 2017 är jag utvecklingsansvarig för kultur och existentiell hälsa hos Betaniastiftelsen.