<< Gå tillbaka

2016-04-08

Kultur i vårdmiljöer – nu nära en driftsmodell!

Jag är stolt över att vara utvecklingsledare i detta fantastiska arbete mot en digital kulturarena i vården. Nu pågår ett intensivt arbete i syfte att inom kort, förutsatt att finansiering tillkommer, tippa över i en driftsmodell så att utbudet kan bli tillgängligt på ännu flera sjukhus och boenden. Utbudet breddas hela tiden i samarbete med en rad kulturaktörer – Dramaten, Konserthuset, GSO, Musik i Syd, Scenkonst Västernorrland, DLA Play, Digiscen, m fl.

Utvecklingsarbetet drivs av Studio Acusticum, Betaniastiftelsen och Norrbottens läns landsting tillsammans med en rad stödjande parter.

Välkommen att följa utvecklingen här:

Projektblogg – Kulturella rendezvous

Testplattform för kulturutbud – DLA Care

Betaniastiftelsen om Kultur i vården