Förtroende- och sakkunniguppdrag

Vice ordf: Musikaliska / Blåsarsymfonikerna / Länsmusiken i Stockholm (2016)

Efter senaste årsmöte har jag förnyat mandat som vice ordförande för Musikaliska/Blåsarsymfonikerna/Länsmusiken med hemvist Nybrokajen 11 i Stockholm. Blåsarsymfonikerna är en av landets få professionella symfoniska blåsorkestrar som dessutom gör stor betydelse för unga musikanter i länet. Genom Länsmusikens verksamhet görs flera hundra konserter per år ute i länets kommuner och skolor, men också på…

Styrelseuppdrag: Danscentrum SYD (2014)

  Målet för Danscentrum är att stärka danskonstnärerna och deras villkor, vara en mötesplats och att sprida danskonsten. Danscentrum Syd förenar professionella frilansande dansare, koreografer, pedagoger och danskonstnärer i södra Sverige. Föreningen bildades 1991 och har idag runt 75 medlemmar som är aktiva på lokal, nationell och internationell nivå inom dansområdet. Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder…

Sakkunniguppdrag: Ordförande för nätverksstöd, Nordiska ministerrådet/Kulturkontakt Nord

Nordiskt-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur fokuserar på stöd till professionella konstnärer och kulturaktörer och deras möjlighet att resa inom och samarbeta med kollegor och organisationer i olika nordiska och baltiska länder. Det görs genom mobilitetsstöd (resestöd), nätverksstöd och stöd till residenscentra. Programmet är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och…

Styrelseuppdrag (vice ordf): Stockholms läns blåsarsymfoniker med Länsmusiken i Stockholm och konserthuset Musikaliska

Konserthuset Musikaliska vid Nybrokajen i Stockholm erbjuder ett brett konsertutbud för alla åldrar – kammarmusik, familjekonserter, orkester, världskända namn och nykomlingar. Musikaliska drivs av föreningen Stockholms läns blåsarsymfoniker som utgörs av orkestern Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm. Se program, boka biljetter eller läs mera om verksamheten. Konserthuset har sedan 2011 varit hemmascen för Blåsarsymfonikerna, vars…

Sakkunnig i styrgrupp: Digital Live Arena (2010-2011)

Digital Live Arena – musik och kultur online – vid konserthuset Studio Acusticum i Piteå. Under 2012 övergick min funktion till följeforskning på uppdrag av Norrbottens läns landsting, se här. Studio Acusticum DLA Play

Sakkunniguppdrag: Nordisk kulturfond (2012)

Nordisk kulturfond, sakkunnig inom musik och tvärkultur 2004-2008. Se Nordisk kulturfond

Styrelseuppdrag: Nordens institut i Grønland

NAPA – Nordens institut i Grønland, lokaliserat i kulturhuset Katuaq i Nuuk. Styrelseledamot/observatör 2002-2006. Se NAPA

Styrelseuppdrag: Föreningen Norden Stockholm

Föreningen Norden Stockholm. Styrelseledamot 2006-2008. Se Föreningen Norden

Styrelseuppdrag: Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden i Finland. Styrelseledamot med fördelningsuppdrag för region Åboland 2003-2006. Se Svenska kulturfonden

Styrelseuppdrag: Ålands kulturfestival

Ålands kulturfestival och Ålands konsertförening. Styrelseledamot samt ordförande 2002-2005.